Zmluva s mestom Košice - CVČ.

Číslo: 26
Rok: 2019
Suma: 608,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, Košice, 04011
IČO: 00691135, DIČ: 2021186904
Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Dátum uzavretia: 27.05.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-kosice.pdf
1