Zmluva o dielo: Rekonštrukcia MK obec Sokoľany.

Číslo: 27
Rok: 2019
Suma: 126780,80 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, Košice, 04001
IČO: 46897992, DIČ: 2023631049
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Dátum uzavretia: 02.07.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-o-dielo-cesty-kosice-s.r.o..pdf
1