Zmluva s foklórnym súborom Sakaľčane.

Číslo: 28
Rok: 2019
Suma: 277,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Folklórny súbor Sakaľčane, Sokoľany 193, Sokoľany, 04457
IČO: 52301478, DIČ: 2121003621
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Dátum uzavretia: 02.07.2019
Účinnosť od: 02.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

sakalcane.pdf
1