Zmluva o poskytovaní verejných služieb - T-com

Číslo: 32
Rok: 2019
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 29.07.2019
Dátum uzavretia: 29.07.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-st-oh.pdf
1