Zmluva o prevode hnuteľnej veci.

Číslo: 35
Rok: 2019
Suma: 100,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, 04011
IČO: 00690970, DIČ: 2020928294
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
Dátum uzavretia: 29.07.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-o-prevode-hnutelnej-veci.pdf
1