Zmluva o poskytovaní služieb - Alena Kozáková.

Číslo: 2
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Alena Kozáková, Mlynská 13/32, Malá Ida, 04420
IČO: 35573091, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 24.01.2020
Dátum uzavretia: 02.01.2020
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluvakozakova.pdf
1