Dodatok č.2 k zmluve o preprave č.159/2004

Číslo: 3
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Eurobus, a.s., Staničné námestie č.9, Košice,
IČO: 365211079, DIČ: 20200622352
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 30.01.2020
Dátum uzavretia: 27.01.2020
Účinnosť od: 27.01.2020
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

dodatok-c.-2-k-zmluve-o-preprave-c.-159_2004.pdf
1