Dodatok č. 1 2020 k Licenčnej zmluve - DATALAN.

Číslo: 4
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: DATALAN, a.s., Galvaniho 17A, Bratislava - Ružinov, 82104
IČO: 35810734, DIČ: 2020259175
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum uzavretia: 31.01.2020
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

dodatok-c.1.pdf
1