Zmluva o spracovaní osobných údajov.

Číslo: 5
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279, Michal nad Žitavou, 94161
IČO: 40351467, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 05.02.2020
Dátum uzavretia: 05.02.2020
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-na-ochranu-ososbnych-udajov-cintorin.pdf
1