Dodatok č. 3 k zmluve s NATUR-PACK a.s.

Číslo: 13
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08
IČO: 35 979 798, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 22.04.2020
Dátum uzavretia: 22.04.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

dodatok-c.3-k-zmluve-zo-dna-10.6.20160001.pdf
1