Dodatok č.1 k darovacej zmluve s U.S.STEEL Košice, s.r.o.

Číslo: 14
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.STEEL 0, Košice - Šaca, 04454
IČO: 36199222, DIČ: 2020052837
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 22.04.2020
Dátum uzavretia: 02.04.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

dodatok-c.1-k-darovacej-zmluve-c.-22020-zo-dna-23.
1