Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní technickej služby zo dňa 06.02. 2020

Číslo: 15
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Antik Telekom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice, 040 01
IČO: 36 191 400, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 20.05.2020
Dátum uzavretia: 30.04.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

dodatok-poskytovanie-sluzieb.pdf
1