Kúpnopredajná zmluva medzi obcou Sokoľany a Katarínou Lackovou.

Číslo: 16
Rok: 2020
Suma: 2388,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Katarína Lacková, rod. Lacková, , ,
IČO: , DIČ:
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
Dátum uzavretia: 28.05.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

kp-zmluvalackova-katarina.pdf
1