Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov pre ZŠ Haniska.

Číslo: 17
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Základná škola, Haniska 290, Haniska 290, Haniska, 04457
IČO: 35544121, DIČ:
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
Dátum uzavretia: 28.05.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

nebytove-priestory-zs-haniska.pdf
1