Dodatok č. 1 k zmluve na zabezpečenie likvidácie kalu pre obecnú ČOV Sokoľany zo dňa 21.04. 2015

Číslo: 19
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Firma BLESK s.r.o., Bočiarska 38, Košice-Šaca, 04015
IČO: 45964904, DIČ: 2023190510
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
Dátum uzavretia: 28.05.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

dodatok-c.1-kzabezpecenie-likvidacie-kalu.pdf
1