Dohoda medzi obcou Sokoľany a obcou Geča ohľadom dobrovoľnej hasičskej jednotky.

Číslo: 20
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Geča , Kostolná 382/8, Geča, 04410
IČO: 00690236, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 12.06.2020
Dátum uzavretia: 10.06.2020
Dátum ukončenia: 30.06.2023
Účinnosť od: 10.06.2020
Účinnosť do: 30.06.2023
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

dohoda-sokolany-geca-dhzo.pdf
1