Kúpna zmluva medzi obcou Sokoľany a občanom obce Sokoľany.

Číslo: 22
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 23.06.2020
Dátum uzavretia: 10.06.2020
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

kp-zmluva-maria-timkova.pdf
1