Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Sokoľany - FK Tatra Sokoľanyij

Číslo: 23
Rok: 2020
Suma: 10 000,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: FK Tatra Sokoľany, Sokoľany 194, Sokoľany, 044 57
IČO: 17075297, DIČ: 2021186486
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Dátum uzavretia: 06.07.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi - starosta obce

Prílohy

zmluva-o-poskytnuti-dotaciefk-tatra-sokolany.pdf
1