Kúpna zmluva medzi obcou Sokoľany a p. Ladislavom Jarkom.

Číslo: 25
Rok: 2020
Suma: 288,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Ladislav Jarka, , ,
IČO: , DIČ:
Dátum zverejnenia: 22.07.2020
Dátum uzavretia: 21.07.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi - starosta obce

Prílohy

kupnopredajna-zmluva.pdf
1