Objednávka kuka nádob pre komunálny odpad.

Číslo: 6
Rok: 2023
Suma: 765,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46
IČO: 36 205 214, DIČ: 2020061461
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 16.01.2023
Dátum zverejnenia: 17.01.2023
Dátum dodania: 16.01.2023
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_6.pdf
1