Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.

Číslo: 2
Rok: 2023
Suma: 120,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 26.01.2023
Dátum uzavretia: 24.01.2023
Účinnosť od: 24.01.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

dodatok-slovak-telekom.pdf
1