Archivačné krabice a USB-čka

Číslo: 36
Rok: 2023
Suma: 102,46 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, Matúškovo, 92501
IČO: 36355160, DIČ: 2022184967
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 01.03.2023
Dátum zverejnenia: 15.03.2023
Dátum dodania: 01.03.2023
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_36.pdf
1