Informačná vitrína

Číslo: 44
Rok: 2023
Suma: 376,16 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Čelko Milan - KUPSITO, Sobieskiego 7, Jablonka, 34480
IČO: 00000006, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 21.03.2023
Dátum zverejnenia: 29.03.2023
Dátum dodania: 21.03.2023
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_44.pdf
1