Poskytovanie služieb osvetlenia

Číslo: 5
Rok: 2023
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, 04291
IČO: 36599361, DIČ: 2022082997
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Zmluva o poskytovaní služieb osvetlenia
Dátum zverejnenia: 19.04.2023
Dátum uzavretia: 03.04.2023
Dátum ukončenia: 03.04.2033
Účinnosť od: 20.04.2023
Účinnosť do: 03.04.2033
Dátum účinnosti zmluvy po zverejnení: 20.04.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

zmluva-o-pso-vsd-a.s.-obec.pdf
1