Darovacia zmluva

Číslo: 11
Rok: 2023
Suma: 600 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, 04291
IČO: 36599361, DIČ: 2022082997
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Darovacia zmluva č. 0795/VSD/2023 uzatvorená podľa ustanovenia §628 a násl. zákona č. 40/1964 OZ
Dátum zverejnenia: 20.05.2023
Dátum uzavretia: 18.05.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

darovacia-zmluva-c.-0795_vsd_2023.pdf
1