Dohoda o skončení účinnosti

Číslo: 12
Rok: 2023
Suma: - €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Spojmix plus, s.r.o., Košická 344, Kostoľany nad Hornádom, 044 31
IČO: 48197556, DIČ: 2120085682
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 20.2.2023
Dátum zverejnenia: 18.05.2023
Účinnosť od: 02.05.2023
Dátum vypovedania: 02.05.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce
Zhotoviteľ: Spojmix plus, s.r.o.

Prílohy

dohoda-o-skonceni-platnosti.pdf
1