Dodatok č. 1 k dohode o vykonávaní aktivácie a zaškolenia

Číslo: 20
Rok: 2023
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č.9, Košice, 04211
IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Dodatok č.+ k dohode o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
Dátum zverejnenia: 06.06.2023
Dátum uzavretia: 26.05.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

dodatok-c.-1-k-dohode.pdf
1