Dodávka elektriny

Číslo: 26
Rok: 2023
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriky
Dátum zverejnenia: 31.08.2023
Dátum uzavretia: 30.08.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

zmluva-spp.pdf
1