Jasličkári 2022

"  Srdečné poďakovanie patrí chlapcom, ktorí na polnočnej slávnosti v Rímskokatolíckom kostole v Sokoľanoch a na 1. sv. Vianočný, sa podujali prispieť k sviatočnej atmosfére dodržiavaním tradície " príchod Betlehemcov pozdraviť a privítať novonarodeného Spasiteľa". Moje poďakovanie patrí mladým chlapcom z obce: Šimon Janke, Marek Oravec, Filip Tóth, Tomáš Seman, Lukáš Kuzma a Peter Výrostko. Som rád, že aj v dnešnej dobe sa nájdu mladí ľudia, ktorí dodržiavajú tradície, na ktorích sme všetci vyrastali, a ktoré patria k našej kultúre. Ďakujem chlapci a verím, že budete aj naďalej spolupracovať s obcou  a s cirkvou pôsobiacou v našej obci.  Zároveň vyjadrujem vďaku aj folklórnemu súboru Sakaľčane a speváckemu zboru z kostola, ktorí prispeli k príjemnej vianočnej atmosfére. Ďakujem za Vašu aktivitu"

starosta obce

Jasličkári 2022

1