Návrh územnoplánovacej dokumentácie

Návrh územnoplánovej dokumentácie "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Sokoľany"

1. Dokumentácia.pdf

Prílohy:

Príloha-2.pdf

Príloha-2a.pdf

Príloha-3.pdf

Príloha-3a.pdf

Príloha-4.pdf

Príloha-4a.pdf

Príloha-5.pdf

Príloha-5a.pdf

 

Oznámenie o prerokovaní- verejnosť.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf

1