Obecný úrad

Poštová adresa:

Obecný úrad
Sokoľany č. 193
044 57 Haniska

 

Telefón/fax:

+421 55 693 02 05

e-mailová adresa:

sokolany@post.sk
kancelaria@netkosice.sk

 

Stránkové hodiny

Pondelok  8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 16.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.00 hod.
Streda 8.00 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 8.00 – 12.00 hod.

Samospráva obce

Starosta obce:
František Beregszászi

Zástupca starostu:
JUDr. Vincent Oravec

Poslanci obecného zastupiteľstva (OcZ):
Marián Béreš
Patrik Kuzma
Ladislav Drotár
Milan Popovič
JUDr. Matej Drotár
Sebastián Varga
Martin Kopera
Ing. Vladislav Výrostko
Referentky Oc. Ú:
Mgr. Monika Beráková
Alena Semanová,
Ing. Gabriela Vargová

Hlavný kontrolór:
Ing. Juraj Mosej

Audítor:
Ing. Ladislav Burkovský
1