Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je piatok, 28. február 2020. Meniny má Zlatica. Aktuálny čas

Zaslil len DPO SR 2012

www.sokolany.ocu.sk  Fotogalrie  Zaslil len DPO

Zaslil len Dobrovonej poiarnej
ochrany SR 2012

Da 17. mja 2012 sa v meste ilina uskutonil akt odovzdvania titulov Zaslil len Dobrovonej poiarnej ochrany Slovenskej republiky, najvyieho vyznamenania hasiskej organizcie za vykonan celoivotn prcu na seku dobrovonej poiarnej ochrany.

Uveden vyznamenanie z rk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Petha, prevzalo 41 ocenench z celej SR. Odovzdvania sa zastnili aj prezident HaZZ SR p. plk. JUDr. Alexander Nejedl a generlny sekretr DPO SR p. Vendeln Horvth.

Z nho mikroreginu prevzal najvyie ocenenie DPO SR pn LADISLAV VROSTKO z obce Sokoany, ktor svoje poiarnick zaiatky zanal v rodnej obci v roku 1970 ako len dorasteneckho drustva, neskr bol lenom drustva dospelch. Nakoko bol odbornkom v oblasti strojnctva, stal sa hlavnm strojnkom v Dobrovonom hasiskom zbore. Jeho iniciatvou a aktivitou spolone s bratom, ktor bol predsedom organizcie, sa poiarne drustv v jednotlivch kategrich umiestnili na poprednch miestach nielen v okrese, ale i v kraji.

Svoju odbornos si zdokonaoval v odbornch koleniach nielen na rovni okresu, ale aj v odbornch kurzoch v O Martin, kde absolvoval kurz preventivrov, strojnkov a v roku 1996 aj kurz rozhodcu. Svoje zskan sksenosti aj v sasnosti v plnej miere uplatuje nielen v okrsku, ale aj v okrese.

Niekoko volebnch obdob bol lenom Plna OV DPO Koice-okolie. U tvrt volebn obdobie je lenom okresnho vcvikovho tbu. Pravidelne kadorone sa zastuje ako hlavn rozhodca na rznych saiach hasiskch drustiev v okrese aj v Koickom kraji, kde si vybudoval repekt pri rozhodovan.

V rodnej obci bol niekoko volebnch obdob lenom obecnho zastupitestva, kde na zasadnutiach presadzoval poiadavky Dobrovonho hasiskho zboru pri rieen hasiskch problmov. Mal znan podiel na vybudovan poiarnej zbrojnice a zabezpeen poiarnej techniky – cisterny CAS 16.

Za svoju doterajiu aktvnu prcu v dobrovonej poiarnej ochrane obdral viacero hasiskch a inch vyznamenan, vrtane odznaku odbornosti Hasi II. stupa, medaily Za zsluhy, Za zsluhy o vcvik a medaily Za mimoriadne zsluhy DPO SR.

Na slvnostnom akte ho doprevdzali rodinn prslunci a lenovia predsednctva OV DPO Koiceokolie.Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 6 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 7 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 9 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 10 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 11 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41

Notice: Undefined offset: 12 in /var/www/clients/client7/web31/web/old/photo14.php on line 41