Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je štvrtok, 02. apríl 2020. Meniny má Zita. Aktuálny čas

Rmskokatolcky kostol

www.sokolany.ocu.sk  Kultra a port  Pamiatky

Pvodn star kostol poas reformcie padol do rk kalvnov. V r. 1759 bol vrten. V rokoch 1949 – 1950 sa vykonala generlna prestavba – rozril sa oproti pvodnmu kostolu v severojunom smere. Kostol bol konsekrovan 7. 11. 1998 Mons. Alojzom Tkom, koickm arcibiskupom. Je zasvten Ruencovej Panne Mrii.

Veda kostola je emprov nhrobn kaplnka grfa Stahremberga. Dala ju postavi jeho manelka Anna rod. Pankoviov-Glogowsk v roku 1838, kde je s nm pochovan v podzemnej krypte (vi rez kaplnkou).


Pdorys kaplnky    Rez kaplnkou
(lskavo poskytla Mria Tthov)

V kostole sa nachdza jednomanulov organ s pedlom z roku 1911. M pneumatick traktru s kuelkovou vzdunicou.


Dispozcia: manul: C-f3
pedl: C-h
7 registrov: Subbas 16' Kvinta 2 2/3'
Principl 8' Non roh 2'
Bourdon 8' Akta 1' 3x
Oktva 4'
pedlov a oktvov spojka, tremolo pre cel organ, mezzoforte, forte

Sokoany s fililkou farnosti sv. Jna Nepomuckho v Haniske pri Koiciach.Katie

V obci pri vstupe od susednej obce Haniska pri Koiciach sa nachdza katie postaven v barokovom slohu v 2. polovici 18. storoia. V sasnosti je v skromnom vlastnctve. Veda neho je Dom sprvcu, postaven zaiatkom 19. storoia ako przemn devosov blokov, v dispozcii dvojtraktov budova.

Pri katieli sa nachdza chrnen strom – Tilia enchlora K., ktor je oznaen tabukou.


Z histrie:

Vpis z obsahu najstarej obecnej kroniky a z dostupnch materilov Okresnho archvu v Koiciach, okres Koice – okolie. (Obdobie po roku 1945 z poznatkov bvalho kronikra p. Juraja Potemru).

Prv zmienky o katieli pochdzaj z roku 1740. V tom ase bola jeho majitekou barnka Jakubov-Mekov. Od roku 1838 u bol majetkom grfa Stahremberga. V rokoch 1862 – 1872 ho u vlastnila grfka Pchyov, po nej jej dcra Jakobna, vydat za grfa Zichiho do smrti roku 1915.

Od roku 1915 bol sprvcom majetku farr, neskorie prepot – dekan na fare v Haniske Alojz Tomko, po om jeho nstupca kapln Imrich Harkabus.

Zichiho majetok v jarnch mesiacoch roku 1926 bol rozparcelovan. Pozemky, katie a majer (priahl budovy) so zhradami kpil Jn Jenei, bval notr v Haniske a usadil sa ako dchodca v katieli. Po krtkom ase budovy a byty odkpili bval robotnci, sluobnci majera. Jenei vlastnil katie a pozemky do roku 1956 – 1958, kedy sa v naej obci zaloilo Jednotn roncke drustvo (JRD) a pre tto potrebu bol cel majetok zottnen. Katie sa vyuval ako kancelria JRD, sklady obilia(!), neskr aj ako matersk klka, rad Miestneho nrodnho vboru (MNV), alie przemn priestory ako sla kultrneho domu (KD), a nakoniec po roku 1976 po vstavbe novho KD a MNV aj ako predaja potravn a pohostinstvo Jednoty SD Koice.

Po roku 1989 nastala doba vracania majetkov zottnench socialistickm zriadenm a tak sa katie na zklade retitunho zkona vrtil pozostalm p. Jeneiho. Po nadobudnut prvoplatnosti tohto zkona, spomnan majetok odkpila skromn firma. 1. 8. 1994 sa zahjila jeho rekontrukcia na dokoovacie stredisko. Prce na katieli boli ukonen 30. 8. 1998. Exterir budovy, ternne a zhradncke prce sa realizovali do konca roku 1998, resp. 1999.