Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je nedeľa, 05. apríl 2020. Meniny má Miroslava. Aktuálny čas

tatistick ukazovatele

www.sokolany.ocu.sk  Obec Sokoany  tatistika

Vybran vsledky zo stania...

Ukazovate SDB 1991 SODB 2001

Obyvatestvo spolu – poet  948 1 080
    mui – poet  479  536
    eny – poet  469  544

Bvajce obyv. poda nrodnost:
Slovensk % 87,55 85,00
Maarsk % 0,11 0,09
Rmska % 12,24 12,78
Rusnska % 0,11 0,00
Ukrajinsk % 0,00 0,00
esk % 0,00 0,28
Moravsk % 0,00 0,00
Sliezsk % 0,00 0,00
Nemeck % 0,00 0,00
Posk % 0,00 0,00

Bvajce obyvatestvo poda nboenskho vyznania:
Rmskokatolcke % 81,12 89,54
Evanjelick % 0,00 0,19
Grckokatolcke % 7,49 4,54
Pravoslvne % 0,00 0,09
s. Husitsk % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,11 4,07
Ostatn % 0,21 0,00
Nezisten % 11,08 1,02

Osoby ekonomicky aktvne spolu  539
    mui  293
    eny  246
Pracujci spolu  323
    mui  191
    eny  132
Nezamestnan spolu  164
    mui   92
    eny   72

Domy spolu  230  241
Trvale obvan domy spolu  213  223

Zdroj: © tatistick rad Slovenskej republiky