Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je štvrtok, 02. apríl 2020. Meniny má Zita. Aktuálny čas

Komunlne voby 2006

www.sokolany.ocu.sk  Voby  Komunlne voby 2006

Definitvne vsledky hlasovania

vo vobch do orgnov samosprvy obc, konanch da 2. 12. 2006.

Poet voliov zapsanch v zozname voliov Poet voliov, ktorm boli vydan oblky as voliov v % Poet odovzdanch oblok Poet platnch hlasovacch lstkov odovzdanch pre voby
do obecnho zastupitestva starostu obce
843 519 61,57 519 493 512

Poet hlasov pre jednotlivch kandidtov na funkciu starostu obce vyjadren v absoltnych slach a percentch (zoraden poda potu platnch hlasov).
Vsledky volieb starostu obce

Poet hlasov pre jednotlivch kandidtov na poslancov obecnho zastupitestva vyjadren v absoltnych slach a percentch (zoraden poda potu platnch hlasov).
iara oddeuje poet poslancov pre volebn obvod schvlench uznesenm Obecnho zastupitestva v Sokoanoch zo da 22. 9. 2006 . 24 B/1.
Vsledky volieb poslancov obecnho zastupitestva


Miestna volebn komisia v Sokoanoch poda 18 a 33 zkona SNR . 346/1990 Zb. o vobch do orgnov samosprvy obc v znen neskorch predpisov zaregistrovala tchto kandidtov:


Kandidti pre voby starostu obce

(v abecednom porad)
meno priezvisko titul vek povolanie trval pobyt politick strana
Eva Fodorov 40 stavebn technik Sokoany . 183 SMER
Rudolf Kuzma 52 uite Sokoany . 233 S-HZDS
Tom Such Ing. 49 strojn ininier Sokoany . 228 SDK-DS

Kandidti pre voby poslancov OcZ

(v abecednom porad)
meno priezvisko titul vek povolanie trval pobyt politick strana
Viera Baltesov 34 technika Sokoany . 248 KDH
Frantiek Beregszszi 51 automechanik Sokoany . 216 SNS
Marin Bre 38 strojn mechanik Sokoany . 252 KDH
Pavol ard 57 hasi Sokoany . 111 S-HZDS
Marek Fodor 35 prevdzkar retaur. zar. Sokoany . 183 SMER
Frantiek Hik 30 stavebn technik Sokoany . 178 SMER
Martin Kopera 28 technik Sokoany . 244 SMER
Jozef Kuzma 53 automechanik Sokoany . 53 SNS
Vladimr Olajo 43 maliar Sokoany . 177 KDH
Vladislav Seman 42 elektrotechnik Sokoany . 156 S-HZDS
Imrich Seman 27 robotnk Sokoany . 126 SMER
Miroslav Tth 45 elektrotechnik Sokoany . 121 KDH
Daniela Vakov 41 technika Sokoany . 43 SDK-DS
Ladislav Vrostko 54 technik-kontrolr Sokoany . 185 S-HZDS