Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je piatok, 28. február 2020. Meniny má Zlatica. Aktuálny čas

Komunlne voby 2014

www.sokolany.ocu.sk  Voby  Komunlne voby 2014

Predseda NR SR svojm rozhodnutm . 191/2014 Z. z. zo da 7. jla 2014 vyhlsil voby do orgnov samosprvy obc. De konania volieb je uren na sobotu 15. novembra 2014. Voby sa vykonaj v slade so zkonom . 346/1990 Z. z. o vobch do orgnov samosprvy obc v znen neskorch predpisov.


Definitvne vsledky hlasovania


Celkov poet osb vo volebnom okrsku zapsanch do zoznamu voliov Poet voliov, ktorm boli vydan oblky as voliov v % Poet odovzdanch oblok Poet platnch hlasovacch lstkov odovzdanch pre voby
do obecnho zastupitestva starostu obce
929 600 64,59 600 579 582

Poet hlasov pre jednotlivch kandidtov na funkciu starostu obce vyjadren v absoltnych slach a percentch (zoraden poda potu platnch hlasov).

Vsledky volieb starostu obce

Poet hlasov pre jednotlivch kandidtov na poslancov obecnho zastupitestva vyjadren v absoltnych slach a percentch (zoraden poda potu platnch hlasov).
iara oddeuje poet poslancov pre volebn obvod schvlench uznesenm Obecnho zastupitestva v Sokoanoch . 199 zo da 13. 08. 2014.
Vsledky volieb poslancov obecnho zastupitestva


Vyhlsenie kandidatry