Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je štvrtok, 02. apríl 2020. Meniny má Zita. Aktuálny čas

Voby do NR SR 2006

www.sokolany.ocu.sk  Voby  Voby do NR SR 2006

Vsledky hlasovania v obci Sokoany

Predseda NR SR svojm rozhodnutm . 89/2006 Z. z. zo da 15. februra 2006 vyhlsil voby do Nrodnej rady Slovenskej republiky. De volieb uril na sobotu 17. jna 2006. Voby sa vykonaj v slade so zkonom . 333/2004 Z. z. o vobch do Nrodnej rady Slovenskej republiky v znen neskorch predpisov.


Poet voliov zapsanch v zozname voliov Poet voliov,ktor sa zastnili na hlasovan % asti Poet voliov,ktor zaslali nvratn oblku z cudziny Poet voliov, ktor hlasovali osobne Poet platnch hlasov spolu
832 389 46,75 1 388 384

. Nzov koalcie alebo politickej strany Skrten nzov koalcie alebo politickej strany Celk. poet hlasov
1 avicov blok B 4
2 Strana obianskej solidarity S.O.S. 2
3 Misia 21 – Nov kresansk demokracia Misia 21 1
4 Strana demokratickej avice SD 1
5 Zdruenie robotnkov Slovenska ZRS 0
6 Kresanskodemokratick hnutie KDH 55
7 Slovensk nrodn koalcia – Slovensk vzjomnos SLNKO 1
8 Aliancia novho obana ANO 4
9 Hnutie za demokraciu HZD 1
10 Strana maarskej koalcie – Magyar Koalci Prtja SMK – MKP 2
11 Slobodn frum SF 11
12 Obianska konzervatvna strana OKS 0
13 Prosperita Slovenska PS 3
14 udov strana – Hnutie za demokratick Slovensko S – HZDS 40
15 Agrrna strana vidieka ASV 0
16 Komunistick strana Slovenska KSS 14
17 Slovensk udov strana SS 0
18 Slovensk demokratick a kresansk nia – Demokratick strana SDK – DS 63
19 SMER – socilna demokracia SMER 130
20 Slovensk nrodn strana SNS 39
21 NDEJ NDEJ 13

Graf s percentulnym podielom hlasov v obci Sokoany

Viac informci o vobch do NR SR sa dozviete na strnkach tatistickho radu SR.