Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je štvrtok, 02. apríl 2020. Meniny má Zita. Aktuálny čas

Voba prezidenta SR 2009

www.sokolany.ocu.sk  Voby  Voba prezidenta 2009

Vsledky hlasovania v 1. kole v obci Sokoany


Predseda NR SR svojm rozhodnutm . 1/2009 z 8. janura 2009 vyhlsil vobu prezidenta Slovenskej republiky. De voby uril na sobotu 21. marca 2009. Ak ani jeden z kandidtov nezska nadpolovin vinu platnch hlasov oprvnench voliov, uril de konania druhho kola voby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 4. aprla 2009. Voba sa vykon v slade so zkonom . 46/1999 Z.z. o spsobe voby prezidenta Slovenskej republiky, o udovom hlasovan o jeho odvolan a o doplnen niektorch alch zkonov v znen neskorch predpisov.

Poet oprvnench voliov zapsanch do zoznamu oprvnench voliov Poet oprvnench voliov, ktorm boli vydan oblky Poet odovzdanch oblok Poet platnch hlasov odovzdanch pre vetkch kadidtov as voliov v %
866 271 269 264 31,29

Poet a podiel platnch hlasov odovzdanch v 1. kole pre jednotlivch kandidtov
na prezidenta Slovenskej republiky za obec Sokoany


Priezvisko a meno, tituly Poet odovzdanch platnch hlasov Podiel v % z potu
platnch hlasov odovzdanch pre vetkch kandidtov oprvnench voliov zapsanch v zozname
Bollov Dagmara PaedDr. 5 1,89 0,58
Gaparovi Ivan doc., JUDr., CSc. 124 46,97 14,32
Martinkov Zuzana 18 6,82 2,08
Melnk Milan prof., RNDr., DrSc. 26 9,85 3,00
Mikloko Frantiek RNDr. 21 7,95 2,42
Radiov Iveta prof., PhDr., PhD. 65 24,62 7,51
Sidor Milan PhDr., CSc. 5 1,89 0,58

Graf s podielom platnch hlasov pre jednotlivch kandidtov