Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021.

ELEKTRONICKÉ  SČÍTANIE  OBYVATEĽOV  2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Sčítanie domov a bytov už prebehlo v minulom roku bez účasti občanov.

Teraz sa Slovensko pripravuje na sčítanie obyvateľov. Organizuje ho Štatistický úrad SR v spolupráci so samosprávami. Sčítanie sa začína 15. februára a potrvá do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať samajú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, a zároveň občania Európskej únie, ktorí majú na jej území obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje vyplnené vo formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok  1. januára 2021.

Sčítanie je prvýkrát v histórii plne elektronické, formou tzv. samosčítania. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Elektronické samosčítanie sa realizuje bez asistovaného sčítania. 

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Uvedená infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk, alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu.

Vzor elektronického formuláru: sčítanie-formulár .

 

Dokumenty na stiahnutie: 

Sčítanie obyvateľov-informačný leták.pdf

SODB DL Letak.pdf

Tlačová správa ŠÚ SR.pdf

 

Video (manuál na vyplnenie) :

https://data.statistics.sk/sodb2021/vseobecne_video_sk_titulky.mp4

https://data.statistics.sk/sodb2021/instruktazne_video_sk_titulky.mp4

 

 

1