Voľby do NR SR 2023

Rozhodnutie predsedu NR SR.pdf

Informácie pre voliča - právo voliť a byť volený.pdf

Informácia pre voliča vo volebnej miestnosti.pdf

Hlasovací preukaz.pdf

Voľba poštou.doxc

Voľba poštou elektronicky.doxc

Voľba poštou v listinnej podobe - info a vzor.doxc

Delegovanie do OVK.doxc

Vymenovanie zapisovateľa OKV.pdf

Vytvorenie volebného okrsku.pdf

1