Voľby do orgánov samospráv obcí 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - obecné zastupiteľstvo.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta obce.pdf

Vytvorenie volebného okrsku, určenie volebnej miestnosti.docx

Právo voliť - informácia Samospráva obce .pdf

Oznámenie - počet poslancov, volebný obvod.docx

Vymenovanie zapisovateľa - oznam.docx

1