Výzvy na zverejnenie

1. Výzva na predkladanie ponúk - "Sokoľany- realizácia stôk BA-1 a BB".

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva stoka Sok.pdf

Identifikačné údaje uch stoka Sok.pdf

Formulár ponuky stoka Sok.pdf

ČP uchádzača stoka Sok.pdf

Návrh ZoD stoka Sok.pdf

E1-4-pp-zmeny-ba1,bb-180129.pdf

situacia-500-180207-nova.pdf

 

Lehota na predkladanie ponúk je do 27.03. 2018 do 11.00 hod.

1