Výzvy na zverejnenie

Výzva na predkladanie ponúk - "Sokoľany- obecná kanalizácia a ČOV 2".

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva_kanalizácia a ČOV 2 Sok.pdf

ČP uchádzača kanalizácia a ČOV 2 Sok.pdf

Formulár ponuky kanalizácia a ČOV 2 Sok.pdf

Identifikačné údaje uch kanalizácia a ČOV 2 Sok.pdf

Návrh ZoD kanalizácia a ČOV2 Sok.pdf

Rekapitulácia_Sokoľany_-_obec_kan_a_ČOV 2.pdf

Vykaz_vymer__Sokoľany_-_obec_kan_a_ČOV 2.pdf

 

Lehota na predloženie ponúk je do 10.11. 2017 do 11. hod.

1