Výzvy na zverejnenie

1. Výzva na predkladanie ponúk: 

Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV, Zariadenie kanalizačnej ČS, Časť : ČS - Stroje, zariadenia a prístroje 

 
Dokumenty na stiahnutie : 
 
Výzva stroje Kanalizácia Sok.pdf
ČP uchádzača stroje Kanalizácia Sok.pdf
Formulár ponuky stroje Kanalizácia Sok.pdf
Identifikačné údaje uch stroje Kanalizácia Sok.pdf
 
Výzva na predkladanie ponúk: Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV.
 
Dokumenty na stiahnutie tu: 
 
Výzva stavba Kanalizácia Sok.pdf
ČP uchádzača stavba Kanalizácia Sok.pdf
Formulár ponuky stavba Kanalizácia Sok.pdf
Identifikačné údaje uch stavba Kanalizácia Sok.pdf
 
Lehota na predloženie ponúk je do 12.09. 2018 do 11.00 hod.
 
1