Výzvy na zverejnenie

1. Výzva na predkladanie ponúk -

"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sokoľany".

 

Dokumenty na stiahnutie:

ČP uchádzača cesty Sok.pdf

Formulár ponuky cesty Sok.pdf

Identifikačné údaje uch cesty Sok.pdf

Výzva cesty Sok.pdf

 

Lehota na predkladanie ponúk je 11.05. 2018 do 11.00 hod.

1