Zvozový kalendár na rok 2019 pre obec Sokoľany.

1