Zvozový kalendár na rok 2020 pre obec Sokoľany.

Zvoz elektroodpadu 7.10. 2020: Zvoz elektroodpadu.pdf

 

 

1