Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je nedeľa, 05. apríl 2020. Meniny má Miroslava. Aktuálny čas

Dnes

www.sokolany.ocu.sk  Obec Sokoany  Dnes

Obec Sokoany je zemno-sprvnou jednotkou, patr do Koickho samosprvneho kraja, je lenom Zdruenia miest a obc Slovenska (ZMOS).

Obec je zalenen do Regionlneho zdruenia obc Hornd. V sasnosti ho tvor 17 obc: Bela, aa, Gea, Gyov, Haniska, Kokov-Baka, Koick Polianka, Nin Hutka, Nin Mya, Sea, Skro, Sokoany, Trsten pri Hornde, Valaliky, Vyn Hutka, Vyn Mya a daa.

innos zdruenia:
  • rieenie problmov hospodrskeho a socilneho rozvoja reginu
  • rieenie otzok tvorby a ochrany ivotnho prostredia
  • spoluprca pri organizovan kultrno-spoloenskch podujat
  • spoluprca s mimovldnymi organizciami v oblasti tvorby a ochrany ivotnho prostredia a vzdelvania
  • vmena sksenost pri zabezpeovan samosprvnych funkci obc
  • cezhranin spoluprca s obcami maarskho mikroreginu Hegykz

Od 1. 1. 2003 sdli v ani spolon obecn rad pre obce RZO Hornd. Vznikol v rmci zkona o prechode kompetencii z okresnch radov na obce. Poda zkona o ivotnom prostred vydva stavebn povolenia nielen na mal stavby, ale aj na rodinn domy a miestne komunikcie. Vhodou je, e iadosti na stavebn povolenia postupuje na spolon obecn rad do ane priamo Obecn rad v Sokoanoch.

Obec m vybudovan celoobecn vodovod v sprve obce, je plynofikovan (1982), elektrifikovan. Pre obanov bol realizovan projekt miestneho televzneho rozvodu, na ktor je napojen znan as domcnost. V roku 2003 bol ako v 1. obci na Slovensku realizovan projekt internetovho pripojenia cca 30 domcnost.

Nvrhy, pripomienky, postrehy a sanosti mete zasla klasickou potou, alebo e-mailom na adresu uveden na vodnej strnke.