Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je nedeľa, 05. apríl 2020. Meniny má Miroslava. Aktuálny čas

Komunlne voby 2010

www.sokolany.ocu.sk  Voby  Komunlne voby 2010

Predseda NR SR svojm rozhodnutm . 225/2010 Z.z. zo da 19. mja 2010 vyhlsil voby do orgnov samosprvy obc. De volieb uril na sobotu 27. novembra 2010. Voby sa vykonaj v slade so zkonom . 346/1990 Zb. o vobch do orgnov samosprvy obc v znen neskorch predpisov.

Definitvne vsledky hlasovania


Celkov poet osb vo volebnom okrsku zapsanch do zoznamu voliov Poet voliov, ktorm boli vydan oblky as voliov v % Poet odovzdanch oblok Poet platnch hlasovacch lstkov odovzdanch pre voby
do obecnho zastupitestva starostu obce
886 618 69,75 618 597 598

Poet hlasov pre jednotlivch kandidtov na funkciu starostu obce vyjadren v absoltnych slach a percentch (zoraden poda potu platnch hlasov).
Vsledky volieb starostu obce

Poet hlasov pre jednotlivch kandidtov na poslancov obecnho zastupitestva vyjadren v absoltnych slach a percentch (zoraden poda potu platnch hlasov).
iara oddeuje poet poslancov pre volebn obvod schvlench uznesenm Obecnho zastupitestva v Sokoanoch zo da 9. 8. 2010 . 33 D/2.
Vsledky volieb poslancov obecnho zastupitestva


Vyhlsenie kandidatry

Miestna volebn komisia v Sokoanoch poda 23 zkona SNR . 346/1990 Zb. o vobch do orgnov samosprvy obc v znen neskorch predpisov vyhlasuje, e pre voby starostu obce zaregistrovala tchto kandidtov:

Meno, priezvisko akad. titul vek povolanie trval pobyt polit.strana
1. ubo Janke Ing. 35 strojn ininier Sokoany 136 KDH
2. Rudolf Kuzma 55 ivnostnk Sokoany 233 SMER
3. Peter Seman Ing. 52 elektroininier Sokoany 176 KSS
4. Viera Such Bc. 42 nezamest. Sokoany 179 nezvisl kandidt
5. Tom Such Ing. 53 projektant Sokoany 228 SDK-DS

Miestna volebn komisia v Sokoanoch poda 18 zkona SNR . 346/1990 Zb. o vobch do orgnov samosprvy obc v znen neskorch predpisov vyhlasuje, e pre voby poslancov obecnho zastupitestva zaregistrovala tchto kandidtov:

Meno, priezvisko titul vek povolanie trv. pobyt polit. strana
1. Frantiek Beregszszi 55 automechanik Sokoany 216 SNS
2. Marin Bre 42 stroj. mechanik Sokoany 252 KDH
3 .Gabriel ard 34 hasi-zchranr Sokoany 223 S-HZDS
4. Frantiek Hik 34 technik Sokoany 178 SDK-DS
5. Imrich Janke 44 elektrikr Sokoany 246 KDH
6. ubo Janke Ing. 35 strojn ininier Sokoany 136 KDH
7. Rbert Janke Ing. 37 elektroininier Sokoany 98 KDH
8. Karel Klempr 52 zmonk Sokoany 235 SRK
9. Imrich Kmec 52 elezniiar Sokoany 17 KDH
10. Martin Kopera 32 IT technik Sokoany 244 Smer
11. Jozef Kuzma 57 automechanik Sokoany 53 SNS
12. Patrik Kuzma 34 ivnostnk Sokoany 233 Smer
13. Peter Magyar 53 ivnostnk Sokoany 24 Smer
14. Frantiek Oravec 56 sstrunk Sokoany 39 KDH
15. Vincent Oravec JUDr. 50 prvnik Sokoany 28 KDH
16. Frantiek Piroko 47 elektrikr Sokoany 20 SDK-DS
17. Milan Popovi 29 obchodn zstupca Sokoany 190 nezvisl
18. Albeta Rappensbergerov 51 samost. odb. referent Sokoany 240 S-HZDS
19. Imrich Seman 31 dopr. dispeer Sokoany 258 Smer
20. Peter Seman Ing. 52 elektroininier Sokoany 176 KSS
21. Viera Such Bc. 42 nezamestnan Sokoany 179 nezvisl
22. Maro amko Ing. 31 projektant Sokoany 233 Smer
23. tefan pik 49 ruovodi Sokoany 163 S-HZDS
24. Tibor varc Ing. 41 strojn ininier Sokoany 129 KDH
25. Miroslav Tth 49 elektrotechnik Sokoany 121 KDH
26. Daniela Vakov 45 manarka Sokoany 43 SDK-DS
27. Vladislav Vrostko Ing. 30 ivnostnk Sokoany 185 SDK-DS
28. Pavol Zajac 54 geodet Sokoany 22 SDK-DS