Pozvánka na 49. ročník "Dargovskej ruže".

24.4.2019

Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, ktoré je kultúrnym zariadením KSK, pripravilo v spolupráci s Obcou Svinica  49. ročník  regionálnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru 

Dargovská ruža.

Tohto roku sa koná súťažný ročník podujatia a o postup na krajské kolo súťaže sa bude uchádzať 28 ženských i mužských speváckych skupín      

   a 21 sólistiek a sólistov spevákov z Okresov  Košice a Košice – okolie.

Súťažná prehliadka    sa bude konať v Kultúrnom dome Svinica dňa 28. apríla 2019 so začiatkom o 13.00. Organizátori súťažnej prehliadky, Kultúrne centrum Abova v Bidovciach a Obec Svinica, vás na podujatie srdečne  pozývajú.  

1