Folklórny súbor Sakaľčane

Začiatkom roka 2016 vznikol v obci ľudový súbor „Sakaľské dzevečky“.Zakladateľkou a vedúcou súboru je Bc. Želka Bérešová. Pokladníkom je Blažena Gažová, Kronikár je Daniela Kašková, tvorcom a pridávateľom príspevkov skupiny na facebook - mailovej stránky je Regina Lacková. Súbor ma dokopy 33 členov: Bc. Želmíra Bérešová, Dominika Bérešová, Jarmila Halušková, Viktória Halušková, Regina Lacková, Klaudia Lacková, Nikolas Lacko,  Mária Židová, Blažena Gažová, Rebeka Gažová, Marianna Kašková, Karin Kašková, Daniela Kašková, Viktória Kašková, Mário Kaško, Janka Beliová, Katka Kačmariková, Ľubka Štabová, Simonka Hutterová, Zuzana Rapčáková, Alžbeta Zajacová, Daniela Popovičová,  Karol Klempár, Alexandra Vargová, Sofia Bittoová, Patrícia Lacková, Lýdia Kmecová, Anna Výrostková, Kamila Kuzmová, Katarína Vargová, Radoslav Lacko, Šimon Rapčák, Lukáš Kuzma.

Vystúpenia súboru počas roka 2016: 

3.5.2016 – otvorenie cesty medzi Sokoľanmi a Haniskou

27.6.2016 – Abovské slávnosti v Skároši

3.7.2016 – Deň rodiny v Sokoľanoch

27.8.2016 – Ždaňanský jarmok – vystúpenie

29.8.2016 – Slávnosti SNP – zapálenie vatry

1.9.2016 – Deň obce Geča

4.9.2016 – Deň obce Haniska

23.10.2016 – Úcta k starším – Sokoľany

 

1. júna 2017 sa súbor premenoval na "Sakaľčane".

 

1