Voľby do org. samosprávnych krajov

Výsledky hlasovania v obci Sokoľany


Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. zo dňa 3. júla 2013 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 9. novembra 2013. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

Podrobné informácie a prehľady nájdete na stránkach Štatistického úradu Slovenskej republiky.Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu Účasť voličov v %
913 168 168 157 135 18,40

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja
a počet platných hlasov v obci Sokoľany v I. kole hlasovaniaPor. číslo. Kandidát Počet plat. hlasov Podiel hlasov pre kandidáta v %
1 Rudolf Bauer 37 27.40
2 Marek Ďurán 11 8.14
3 Jaroslav Džunko 3 2.22
4 Vladimír Gürtler 7 5.18
5 Jozef Holečko 4 2.96
6 Ivan Kuhn 0 0.00
7 Rastislav Masnyk 10 7.40
8 Dominika Palaščáková 17 12.59
9 Lukáš Sisák 3 2.22
10 Zdenko Trebuľa 43 31.85Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľtva Košického samosprávneho kraja
vo volebnom obvode Košice – okolie a počet platných hlasov v obci Sokoľany

(zvýraznení sú poslanci zvolení do zastupiteľstva KSK vo volebnom obvode č.5)Por. číslo. Kandidát Počet plat. hlasov Podiel hlasov pre kandidáta v %
1 Miroslav Bačenko 5 0.83
2 Ján Bačo 3 0.50
3 Viliam Bačo 2 0.33
4 Martin Baltes 23 3.85
5 Miloš Barcal 69 11.55
6 Ladislav Bartók 1 0.16
7 Július Beluscák 5 0.83
8 Monika Bérešová 25 4.18
9 Alexander Bimbo 2 0.33
10 Ivan Buchla 2 0.33
11 Jenő Csoltkó 0 0.00
12 Róbert Čarny 9 1.50
13 Viktor Dulina 3 0.50
14 Karol Dzugas 4 0.67
15 Elena Fialková 6 1.00
16 Július Grulyo 11 1.84
17 Jozef Holečko 4 0.67
18 Ľubica Holováčová 5 0.83
19 Roman Horváth 20 3.35
20 Slavomír Horváth 2 0.33
21 Ivan Hriczko 13 2.17
22 László Iván 1 0.16
23 Marián Kertész 1 0.16
24 Anton Király 1 0.16
25 Františka Kočišová 2 0.33
26 Imrich Kohút 2 0.33
27 Ján Kokarda 32 5.36
28 Jozef Koňa 1 0.16
29 Jozef Konkoly 34 5.69
30 László Köteles 2 0.33
31 Norbert Krušinský 5 0.83
32 Štefan Laczkó 2 0.33
33 Božena Letková 13 2.17
34 Elena Majancsíková 5 0.83
35 Štefan Markovič 9 1.50
36 Ján Marton 4 0.67
37 Anton Medvec 1 0.16
38 Ján Mikloš 5 0.83
39 Ladislav Miko 1 0.16
40 Rastislav Moric 1 0.16
41 Peter Palaščák 2 0.33
42 Dominika Palaščáková 6 1.00
43 Peter Papáč 7 1.17
44 Jaroslav Pástor 3 0.50
45 Štefan Petrík 13 2.17
46 František Petro 6 1.00
47 Vladimír Popovič 1 0.16
48 Michal Rečka 33 5.52
49 Viktor Sasák 4 0.67
50 Ján Stanislav 1 0.16
51 Vojtech Staňo 3 0.50
52 Tomáš Suchý 136 22.78
53 Róbert Šándor 1 0.16
54 Ľubomír Šimko 4 0.67
55 Radoslav Šimko 4 0.67
56 Jozef Tischler 3 0.50
57 Mária Topoľančinová 20 3.35
58 Marián Tóth 4 0.67
59 Monika Vargová 7 1.17
60 Ladislav Vojtko 2 0.33
61 István Zachariaš 1 0.16

 

1