Faktúry

ČísloPredmetTypRokSuma
8Faktúry za február 2020 - základná školaFaktúra2020podrobnejšie
7Faktúry za február 2020 - hlavná činnosťFaktúra2020podrobnejšie
6Faktúry za február 2020 .- školská jedáleň.Faktúra2020podrobnejšie
5Faktúry za február 2020 - hmotná núdza.Faktúra2020podrobnejšie
4Faktúry za január 2020 - základná škola.Faktúra2020podrobnejšie
3Faktúry za január 2020 . školská jedáleň.Faktúra2020podrobnejšie
2Faktúry za január 2020 - hmotná núdza.Faktúra2020podrobnejšie
1Faktúry za január 2020 - hlavná činnosť.Faktúra2020podrobnejšie
1