Výročia

740. výročie obce Sokoľany

740. výročie prvej písomnej zmienky o obci sme oslávili 31. augusta 2008 so začiatkom o 10,00 slávnostnou svätou omšou, pri ktorej boli posvätené insígnie starostu obce. Po skončení sv. omše nasledoval sprievod s dychovou hudbou zo Štósu a mažoretkami z Moldavy na cintorín, kde bolo posvätené kolumbárium a odhalené dve pamätné tabule padlým v I. a II. svetovej vojne.

Oslavy pokračovali o 14,00 tradične na miestnom ihrisku príhovorom starostu obce. V kultúrnom programe sa predstavili opäť dychovka zo Štósu, mažoretky z Moldavy. Pridala sa aj tanečná skupina Uno Star, hudobná skupina Vrana. Futbaloví fanúšikovia si taktiež prišli na svoje - hral sa zápas „starých pánov“ z Hanisky a Sokolian (alebo ako podotkol moderátor – pánov v najlepších rokoch). Zraky hlavne mužského osadenstva potešila motocrossová akrobacia. Pre tých menších bol pripravený nafukovací zámok a bungee run; pre hladných a smädných guláš, pečené klobásky a „tekutiny“.

Od 19,00 pokračovala tanečná zábava s kapelami a o 22,00 toto podujatie nad hlavami účastníkov oficiálne ukončil veľkolepý ohňostroj trvajúci 7 min. Zábava však pokračovala do skorých ranných hodín...

Pri tejto príležitosti boli zhotovené tieto upomienkové predmety: hrnček s erbom obce, leták o obci (distribuované do každej domácnosti v taške s erbom obce Sokoľany), tričká v rôznych farbách s erbom obce (možnosť zakúpenia). V štádiu prípravy je aj nová publikácia o histórii a súčasnosti obce Sokoľany, vydanie sa plánuje v roku 2009. Fotografie z podujatia v sekcii Fotogalérie.


730. výročie obce Sokoľany

Oslavy sa začali 30. 8. 1998 slávnostnou svätou omšou, pri ktorej bol posvätený nový erb obce (doterajší erb bol rodovým erbom rodov Czéczei-Gágyi, viac informácii v sekcii Obecné symboly) Erb dostal aj podobu chutnej torty.

Pokračovalo sa od 13,00 na ihrisku kultúrnym programom (vystúpenie súboru „Železiar“, dychovej hudby Novačanka; hry pre deti, výstava drobných domácich zvierat miestnou organizáciou drobnochovateľov). Bola vydaná pohľadnica so zábermi z obce (budova Oc. Ú, Domu nádeje, kaštieľa, kostola a kaplnky) a s vyobrazením nového erbu obce.
725. výročie obce Sokoľany


Oslavy sa konali taktiež na miestnom ihrisku 29. 8. 1993 o 13,00 hod. Program:

  • príhovor starostu obce
  • kultúrny program - vystúpenie folklórneho súboru "Chemlon" z Humenného, dychová hudba Novačanka so sólistami, ľudový rozprávač Ďuri Štachytka z Košíc, vystúpenie domáceho cirkevného spevokolu
  • priateľský futbalový zápas Sokoľany - Haniska
  • ukážka zásahu striekačky požiarnej ochrany z r. 1930 - 1937
  • po oslavách sa uskutočnila ľudová veselica pri hudbe Novačanka a skupine „Tipo“

Bola vydaná publikácia o histórii obce, doposiaľ jediná svojho druhu, ktorú zostavil vtedajší kronikár p. Juraj Potemra s dostupných zdrojov.
700. výročie

Oslavy sa konali na miestnom futbalovom ihrisku dňa 27. 10. 1968. Program osláv bol rozvrhnutý na 2 časti:

  • predpoludním (majstrovský futbalový zápas, strelecká súťaž o cenu ZO Sväzarmu)
  • a popoludní (slávnostné otvorenie, slávnostný referát, odovzdávanie diplomov a odmien zaslúžilým občanom, vystúpenie ľudového súboru, veselica)

Podrobnosti o programe sú v pozvánke – 1. strana, 2. strana

Bola vydaná pohľadnica (fotomontáž z jednotlivých častí obce), ktorej olejomaľba visí dodnes vo vestibule obecného úradu. Táto pohľadnica slúžila súčasne ako vstupenka.

1